Η ανασκόπηση της χρονιάς από τον Απόλλων Δοκιμίου

Η ανασκόπηση της χρονιάς μέσα από τα μάτια των ανθρώπων του Απόλλωνα Δοκιμίου.