Οι αιτήσεις για τα σεμινάρια διαιτησίας 2016-17

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές και εκπαιδευτές διαιτησίας όλων των Εθνικών κατηγοριών (αξιολογημένοι την αγωνιστική περίοδο 2015-2016), που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση (με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσής τους) στο fax 210 9359666, αποκλειστικά και μόνο στις παρακάτω ημερομηνίες:

Διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας 1ης κατηγορίας (Super League,) από 30 Μαΐου έως 03 Ιουνίου 2016.

Διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας 2ης κατηγορίας (Football League), από 06 Ιουνίου έως 10 Ιουνίου 2016.

Διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας 3ης κατηγορίας (Γ΄ Εθνικής), από 13 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2016.

Διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας 4ης κατηγορίας και γυναίκες διαιτητές από 20 Ιουνίου έως 24 Ιουνίου 2016.

Οι εκπαιδευτές θα υποβάλουν αίτηση στη ίδια χρονική προθεσμία που θα υποβάλλουν και ως παρατηρητές.
Όσοι είναι μόνο εκπαιδευτές θα υποβάλλουν αίτηση από 20 Ιουνίου έως 24 Ιουνίου 2016.

Σημειώσεις:

1. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν και όσοι συμμετείχαν στο σεμινάριο περιόδου 2015-2016 και απέτυχαν σε γραπτές ή αγωνιστικές δοκιμασίες και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Διαιτησίας.

2. Υποψήφιοι νέοι Παρατηρητές-Εκπαιδευτές, που δεν ανήκουν σε καμία κατηγορία, θα υποβάλλουν αίτηση από 27 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2016.

Το ποσό του παραβόλου που θα συνοδεύει την αίτηση του κάθε παρατηρητή-εκπαιδευτή καθώς και οι τράπεζες με τους σχετικούς λογαριασμούς κατάθεσης θα γνωστοποιηθούν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ στις ΕΔ/ΕΠΣ

Επίσης:

Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές και εκπαιδευτές διαιτησίας οι οποίοι θα λάβουν μέρος στα σεμινάρια προεπιλογής θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό γεννήσεως.

Οι παρατηρητές και εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά: αντίγραφο ποινικού μητρώου, το αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό γεννήσεως.

Κατά την προσέλευση και για να γίνει δεκτή η συμμετοχή στα σεμινάρια πρέπει να προσκομίσουν:

οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές όλων των κατηγοριών πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις.

οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές όλων των κατηγοριών οφθαλμολογική εξέταση από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις (για οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων).

Η ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο Αιτ/ νιας

‪#‎ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΉ_ΠΕΡΙΟΔΟΣ‬ 2016 – 2017
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

‪#‎Αγαπητοί_συνάδελφοι‬,

η ΚΕΔ/ΕΠΟ έδωσε στην δημοσιότητα τις ημερομηνίες -με τις αντίστοιχες προθεσμίες- υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα καλοκαιρινά σεμινάρια αγωνιστικής περιόδου 2016 – 2017, όπως επίσης και τα απαιτούμενα έγγραφα δικαιολογητικά.
Φροντίστε για την έγκαιρη τακτοποίηση και αποστολή τους, εντός των προθεσμιών.
*****ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ*****

‪#‎ΒΑΣΙΛΗΣ_ΛΙΟΝΑΣ‬
( ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΤΎΠΟΥ/ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ Σ.Δ.Π.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)