Οδηγίες μεταγραφικής περιόδου

Ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 από την Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνονται τα παρακάτω.

 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ): Διενεργούνται από την ΔΕΥΤΕΡΑ 2-1-2017 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 30-1-2017.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι κάθε ποδοσφαιριστής δικαιούται να προβεί σε 3 μεταγραφές εντός της ποδοσφαιρικής περιόδου 2016-17, αλλά να αγωνιστεί, επί ποινή αντικανονικής συμμετοχής σε 2 μόνο σωματεία.

 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ): Διενεργούνται από την ΔΕΥΤΕΡΑ 2-1-2017 έως και την ΤΡΙΤΗ 31-1-2017.

 

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ:        Διενεργούνται από την ΔΕΥΤΕΡΑ 2-1-2017 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 30-1-2017 και αφορούν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

 

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ:  Διενεργούνται από την ΔΕΥΤΕΡΑ 2-1-2017 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 27-2-2017.

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:  Συνεχίζονται οι αιτήσεις αρχικής εγγραφής ποδοσφαιριστών και λήγουν την ΠΕΜΠΤΗ 27-4-2017.

 

Σας γνωρίζουμε ότι από 2/1/2017 έχουν δικαίωμα έκδοσης δελτίου και ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2006.

 

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι δεν μπορούν να αποκτούν και να παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά σε υπερκείμενες αρχές (Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο.) (άρθρο 11 παρ. 13 παρ. Β’ Διατάξεις εφαρμογής κανονισμού για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές).

 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: Διενεργούνται από την ΔΕΥΤΕΡΑ 2-1-2017 έως και την Τρίτη 31-1-2017, οι οποίες αποστέλλονται στην Ε.Π.Ο. με χρηματικό παράβολο 200 ευρώ (αριθμός λογαριασμού ΕΠΟ 5082-021433-637 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ). Δικαίωμα να προβούν σε ομαδική αποδέσμευση είναι σωματεία που έχουν στην δύναμή τους περισσότερους από 140 εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές και στη σχετική αίτηση (η οποία θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, επί ποινή ακύρωσης, μόνο ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκαν στην δύναμη του σωματείου έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.