Ανακοίνωση της Superleague για την ΑΕΠ Ηρακλής

Η Super League με σχετική ανακοίνωση ενημέρωσε σχετικά με την ΑΕΠ Ηρακλής, που τακτοποίησε προσωρινά την οφειλή προς την ΕΠΟ κι έτσι προς το παρών δεν τίθεται θέμα επιβολής ποινής αφαίρεσης βαθμών. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα ανοιχτές πληγές που ταλαιπωρούν την ομάδα της ΑΕΠ Ηρακλής, αφού ο κίνδυνος τιμωρίας παραμονεύει λόγω των οφειλών στους Αντωνίου και Μπλέτσα.

Η ανακοίνωση της Super League:
ΠΑΕ Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ: «Με την παρούσα μας, σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11154/11-4-2017 Πειθαρχική Δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, καλώντας σας συνάμα, όπως παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της, η οποία προσδιορίσθηκε κατά την ημερομηνία της 20ης-4-2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 15:00». Απαλλάσσει την εγκαλουμένη της πειθαρχικής παραβάσεως που της αποδόθηκε με την από 11-4-2017 δίωξη του Υπεύθυνου Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 33 παρ. 5 περ. ε΄ εδ. δ΄ του ΠΚ της ΕΠΟ, λόγω εξόφλησης της οφειλής (βλ. το υπ’ αριθμ. 190/20-04-2017 γραμμάτιο είσπραξης της ΕΠΟ).