Το νέο Δ.Σ. της Ακαδημίας Θέρμου

Η Ακαδημία Θέρμου με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό το νέο Δ.Σ. της ομάδας καθώς και τα αποτελέσματα των εκλογών

Αναλυτικά

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΤΣΗΣ  (ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΓΗΧΟΣ)

ΤΑΜΙΑΣ:ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ  

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ

Αποτελέσματα εκλογών 

ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  30
ΚΩΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 16
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 15
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15
ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 14