Ποινές ποδοσφαιριστών από την ΕΠΣΝΑ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, αποτελούμενη από τους κ.κ. Κοτρότσο Σπύρο, Δικηγόρο Πρωτοδικείου Αγρινίου Πρόεδρο, Μπουσμπουρέλη Δημήτριο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και Βλαχογιάννη Νικόλαο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μέλη, κατά τη συνεδρίαση της 10/10/2017, επέβαλε τις παρακάτω ποινές σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές, σε αγώνες που διεξήχθησαν 4-8/10/2017.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης. Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε το θέμα παραπέμπεται αμελλητί στην Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία και ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΒΑΘΜΟΥ ύστερα από κάθε επόμενο αγώνα του υπαίτιου σωματείου και για όσο χρόνο δεν εξοφλείται η σχετική οφειλή (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ε’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 33 παρ. 5 εδ. στ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ε’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ–ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Ι. 1386888 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 8/10/2017 10
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. 1264416 ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 1 5/10/2017 10
3. ΠΑΧΗΣ ΙΩΑΝ. 1296417 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 1 8/10/2017 10
4. ΣΥΡΡΟΣ ΑΘΑΝ. 1241775 ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ 1 9/10/2017 10
5. ΚΟΛΟΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 1218648 ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 1 9/10/2017 10
6. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝ. 1191265 ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1 9/10/2017 10
7. ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝ. 1242042 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ 1 9/10/2017 10
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Ελλείψει δικαιοδοσίας της αρμόδιας ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, δεν επιβάλλεται ποινή στον ποδοσφαιριστή ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. με αριθμό δελτίου                                       1376293, που αγωνίστηκε με το σωματείο ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, γιατί μετά από έλεγχο στα μητρώα της Ε.Π.Ο. και της οικείας Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, διαπιστώθηκε ότι Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΛΛΗΣ Ε.Π.Σ.