Απορρίφθηκε η έφεση

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την ΕΠΣΑ έχει ως εξής:

Με την με αριθμό 66/2018 απόφασή της, η Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. απέρριψε την έφεση του ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 ΚΟΚΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ.

Κατόπιν τούτου παραμένει η ποινή αποκλεισμού των 5 αγωνιστικών ημερών που του επιβλήθηκε βάσει της από 28/11/2018 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ενώσεώς μας.-