Οι συνθέσεις των δυο ομάδων

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 12 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, κείμενο