Παναγρινιακός-Όμηρος Νεοχωρίου (foto B’)

Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα Τσάμη για την παραχώρηση των φωτογραφιών