Γ’ εθνική: Η προκήρυξη του πρωταθλήματος

Στην δημοσιότητα δόθηκε η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Γ΄ εθνικής  2020-2021.

Η Δήλωση Συμμετοχής στη Γ’ εθνική θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 15.00 στην ΕΠΟ.

Θα  πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα αναρτηθούν σε ειδικό έντυπο στο site της Ε.Π.Ο. τα οποία είναι:

α) παράβολο των πεντακοσίων (500) €,
β) βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Ο. και τις Ε.Π.Σ.,
γ) Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη,
δ) δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος του Δ. Σ. του σωματείου, νόμιμα επικυρωμένη κ.α. Χωρίς την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος ορίζεται η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Κατά άλλα, υποχρεωτική είναι:

α) η χρησιμοποίηση δύο νεαρών ποδοσφαιριστών γεννηθέντες το 2000 και μετά
β)Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως πέντε (5) ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών. Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2020 – 2021 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01.01.1989.
γ) Οι προπονητές των ομάδων απαραίτητα θα πρέπει να είναι κάτοχοι ταυτοτήτων UEFΑ Α΄ ενώ οι βοηθοί  UEFA Β΄, τουλάχιστον

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Επιπρόσθετα από φέτος οι προπονητές των ομάδων σε κάθε αγώνα και  για την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο θα προσκομίζουν απαραίτητα την  Ταυτότητα Τριετίας και την Ταυτότητα Πιστοποίησης εισόδου.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Δείτε ΕΔΩ τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του νέου πρωταθλήματος